Certificering

Business Care Support is tot en met 23 september 2019 ISO 9001:2015 gecertificeerd door DNV GL Business Assurance volgens de norm Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten versie 1. De ISO 9001:2015 certificering is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Het Certificaat Nr is.: 204031-2016-AQ-NLD-RvA

De hercertificering van Business Care Support is nog gaande op basis van ISO 9001:2018. Het kwaliteitssysteem van Business Care Support is daarop aangepast.

Ons kwaliteitssysteem bestaat uit een centraal kwaliteitshandboek met bijbehorende procedures, werkinstructies, gestandaardiseerde formulieren en documenten. Het systeem schrijft voor hoe de verzuimbegeleiding en aanvullende diensten geregeld moeten zijn. Ook is de interne overleg- en managementstructuur vastgelegd. De kwaliteit wordt gewaarborgd en periodiek getoetst aan de hand van evaluatiemomenten en -methoden. Uiteraard maken een privacyreglement en een klachtenprocedure deel uit van ons kwaliteitssysteem.


Naam Functionaris Gegevensbescherming: Bas Teeken
Tel. 088-235 3035
Mailadres: info@privacyhelder.nl