Wij nemen u letterlijk zorg uit handen!

Business Care Support adviseert en ondersteunt aangesloten werkgevers bij een gedegen arbo- en verzuimbeleid en aangesloten werknemers bij een duurzame re-integratie. De professionals van BCS vormen een belangrijke schakel tussen werknemer en werkgever. Zeker omdat werkgevers door de verscherpte privacy wetgeving steeds minder mogen vragen aan hun werknemers.

Vanaf dag 1 ondernemen we stappen om de re-integratie te versnellen

U wilt natuurlijk dat uw werknemer zo snel mogelijk de juiste zorg krijgt en zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Bij BCS doen we daar alles aan. Voelt een werknemer zich om wat voor reden dan ook niet in staat om te werken, dan meldt hij zich bij de Casemanager Taakdelegatie. Deze werkt onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts en kan met diens toestemming met uw werknemer over zijn verzuim in gesprek gaan.

De Casemanager Taakdelegatie kan vervolgens afspraken maken die aan de leidinggevende kunnen worden doorgegeven. Bijvoorbeeld hoe lang betrokkene afwezig zal zijn en of er taken moeten worden overgenomen. Als dat nodig is, kan er ook snel een gesprek met de bedrijfsarts geregeld worden. Er wordt zo geen kostbare tijd verspeeld. Vanaf dag 1 worden stappen gezet om de re-integratie op een verantwoorde en werknemersvriendelijke manier te versnellen.

Meer weten? Neem contact met ons op via 06 27 09 75 25.

Adres:
Bremstraat 23, 7161 JD Neede

Mirjana Kostadinovic
Operationeel directeur BCS